Tidsskrift for renæssanceforskning

Renæssanceforum er et tværvidenskabeligt tidsskrift, hvis formål er at offentliggøre artikler om renæssanceemner ('renæssance' forstået kronologisk eller tematisk) inden for ethvert tænkeligt felt og ud fra enhver faglig baggrund.

Artikler trykkes på dansk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, norsk og svensk.

Tidsskriftet udgives af Forum for Renæssancestudier ved Aarhus Universitet & Københavns Universitet, og den ansvarshavende redaktør er Camilla Horster, AU. Dr. Johann Ramminger, Thesaurus Linguae Latinae, er webmaster.

Tilsendte arbejder bedømmes af Forum for Renæssancestudiers initiativgruppe og tidsskriftets redaktionskomite, der består af:

Lektor Lars Bisgaard, Syddansk Universitet
Prof. Jan von Bonsdorff, Uppsala Universitet
Research professor John R. Christianson, Luther College, Decorah, Iowa
Prof. Peter Gillgren, Stockholm Universitet
Prof. Jürg Glauser, Universität Zürich og Universität Basel
Prof. Outi Merisalo, Jyväskylä Universitet
Dr. Marita Akhøj Nielsen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Lektor Sigurður Pétursson, Islands Universitet
Prof. Carlo Santini, Università di Perugia
Prof. Mara R. Wade, University of Illinois at Urbana-Champaign

Renæssanceforum udkommer med skiftende intervaller.

ISSN 1902-5041
Udgiver: Forum for Renæssancestudier
Ansvarshavende redaktør: Camilla Horster
Kontakt: camilla.horstergmail.com