Kulturel identitet og sprog i Renæssancen

 
Renæssanceforum 1 • 2005
 


Forum for Renæssancestudier afholdt d. 30 april 2004 et forskningskollokvium om "Kulturel identitet og sprog i Renæssancen" på Københavns Universitet. Formålet med kollokviet var gennem en række foredrag at udforske sammenhængen mellem udviklingen af folkesprogene som litterære sprog og skabelsen af nationale identiteter i Vesteuropa fra det 15. til det 17. århundrede, samt forholdet mellem det internationale litteratur- og videnskabssprog, latin, og folkesprogene i samme periode.

De seks artikler i Renæssanceforum 1 er udarbejdet på baggrund af indlæggene ved kollokviet og afspejler dagens mange interessante diskussioner. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de engagerede tilhørere for deres bidrag. Både kollokviet og denne publikation er støttet af Sprog- og Kulturnetværket.

På vegne af Forum for Renæssancestudier
Marianne Pade

Indhold
 

Gottskálk Jensson
Jean Bodin på Island
Arngrímur Jónssons brug af Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Paris 1566)

Jon Gunnar Jørgensen
Om å ha Saxo til venn

Marita Akhøj Nielsen
Anders Sørensen Vedels indsats for dansk som kultursprog

Marianne Pade
Humanismens latin: fælles- og nationalsprog

Karen Skovgaard-Petersen
'Et virksomt middel mod giftige bid'
Johannes Spithoffs rapport fra London oktober 1559 om nødvendigheden af en ny danmarkshistorie - med udblik til den samtidige danske historieskrivning

Anders Toftgaard
Hvorfor er vi så store beundrere af andre?
Det franske litteratursprog og national selvhævdelse i forhold til den italienske model i 1500-tallet

 

——

From vol. 16 Renæssanceforum is published as Nordic Journal of Renaissance Studies.