Frederik II som mæcen

 
Renæssanceforum 2 • 2006
 
 
20. maj 2005 afholdt Forum for Renæssancestudier en temadag om Frederik II som mæcen (1559-88), og det er foredragene fra dette seminar der udgør de første syv bidrag af dette nummer af Renæssanceforum. I løbet af temadagen blev emnet belyst fra mange sider, især kunst-, arkitektur-, litteratur- og videnskabshistorie. Det siger sig selv at en artikelsamling af denne karakter ikke dækker hele området. Alligevel synes vi at det er en spændende samling artikler vi hermed kan publicere (læs mere ...) .
 
Indhold
 
Indledning og indholdsfortegnelse
 
Hanne Honnens de Lichtenberg
Frederik IIs kunstnere på Kronborg (English summary)
Kongens forståelse for betydningen af kunst som et middel til glorificering af kongedømmet
 
Ulrik Reindel
Bordhimlens dydsmønstre (English summary)
Kongen som garant for kunst, videnskab og velstand
 
Hanne Kolind Poulsen
Branding Frederik II (English summary)
Om Melchior Lorcks kobberstik-portræt (1582)
 
Birgitte Bøggild Johannsen
Til Kongens og Rigets behov (English summary)
Nogle betragtninger om kunstforbruget ved Frederik IIs hof
 
John R. Christianson
Hoffet som formidler af naturfilosofi under Frederik den Anden (English summary)
 
Flemming Lundgreen-Nielsen
Dansksproget digtning under Frederik II (English summary)
 
Karen Skovgaard-Petersen
Erasmus Lætus' Res Danicæ (1574) (English summary)
En Danmarkshistorie i lyset af Syvårskrigen
*
Henning Nørhøj
Platonismen i den italienske renæssance (English summary)
– belyst ud fra tænkningen hos Cusanus, Ficino og Pico Mirandola
 

——

From vol. 16 Renæssanceforum is published as Nordic Journal of Renaissance Studies.