ALBVM AMICORVM

 
Festskrift til Karsten Friis-Jensen i anledning af hans 60 års fødselsdag / Studies in Honour of Karsten Friis-Jensen on the Occasion of his Sixtieth Birthday

ed. Marianne Pade i samarbejde med / in collaboration with Eric Jacobsen, Hannemarie Ragn Jensen, Lene Waage Petersen, Lene Schøsler, Minna Skafte Jensen, Peter Zeeberg, Lene Østermark-Johansen

 
Renæssanceforum 3 • 2007
 
 
Indledning og indholdsfortegnelse
 
Saxo Grammaticus
 
Ivan Boserup
The Angers Fragment and the Archetype of the Compendium Saxonis (English summary)
 
Anders Leegaard Knudsen
Geografi og topografi i Gesta Danorum. En pilotundersøgelse(English summary)
 
Lars Boje Mortensen
Saxo og Geoffrey af Monmouth (English summary)
 
Karen Skovgaard-Petersen
"Det sted hos Saxo du spørger om" – glimt fra Stephanius' og Pontanus' Saxo-diskussioner sidst i 1620rne (English summary)
 
Sigurður Pétursson
Saxo og Cardanus yderst mod Norden (English summary)
 
 
Miscellanea
 
Marianne Alenius
Håndskrifterne til Birgitte Thotts Om et lyksaligt liv og deres tilblivelse (English summary)
 
Peter Fisher
Ludvig Holberg, Niels Klim's Journey to the Underworld. A Partial Translation (English summary)
 
Britta Olrik Frederiksen
Om "Buk fra Faar at skille". Et materialfilologisk eksempel fra AM 76 8vo, med en leksikografisk note (English summary)
 
Jonna Louis-Jensen
Atter det skilte ... Fragmenter af en latinsk homilie i et islandsk kongesagahåndskrift (English summary)
 
Outi Merisalo
Terranovam natale meum solum. Remarks on the textual history of Poggio Bracciolini's Historiae Florentini populi (English summary)
 
Birger Munk Olsen
Les recueils de commentaires et d'accessus classiques dans les manuscrits du xiie siècle (English summary)
 
Marianne Pade
Hvad er teater? – Terentskommentarer og leksikografi (English summary)
 
Fritz S. Pedersen
Astronomical tables for Pisa in ms. København K.B., GkS 277, fol. (English summary)
 
Lene Waage Petersen
På tærsklen til renæssancens teater: En læsning af Ludovico Ariostos komedieprologer (English summary)
 
Johann Ramminger
"Nur ein Humanist…". Einige neue Beispiele für humanista im 16. und 17. Jahrhundert (English summary)
 
Lene Schøsler & Michael Skovgaard-Hansen
Undersøgelse over komplekse nominal-syntagmer i latin. Fra Plautus over klassisk latin, senlatin til humanismen (English summary)
 
Minna Skafte Jensen
Mundtlig tradition eller kreativ kopiering? Varianterne i Homeroverleveringen (English summary)
 
Christian Troelsgård
Relics of a Benedictine Legendary in Scandinavia? Notes on fragments nos. 527–529 from the Royal Library and no. 8302 from the Danish National Archives (English summary)
 
Peter Zeeberg,
Tycho Brahes Uraniaelegi. Nyoversættelse, tekst og kommentarer (English summary)
(version med normaliseret interpunktion)
 
Lene Østermark-Johansen
Laura Answers Back: Lord Byron, Christina Rossetti and the Canzoniere in Nineteenth-Century England (English summary)
 

——

From vol. 16 Renæssanceforum is published as Nordic Journal of Renaissance Studies.