GOD LATIN

Festskrift til Peter Zeeberg i anledning af hans 60-årsdag den 21. april 2017 / Studies in Honour of Peter Zeeberg on the Occasion of his Sixtieth Birthday 21 April 2017

eds. Birgitte Bøggild Johannsen, Karin Kryger & Karen Skovgaard-Petersen. Redaktionel medarbejder: Marie Louise Blyme

 
Renæssanceforum 12 • 2017
(download the volume as one pdf-file)
 
Forord, Tabula Gratulatoria, Indholdsfortegnelse
 
Per Methner Rasmussen
Politisk propaganda i Cæsars Gallerkrig (English summary)
 
Gudrun Haastrup
Sankt Martin og hans kappe (English summary)
 
Morten Warmind
Rejsen til Geirrøds gård. En note om Saxos behandling af en norrøn fortælling (English summary)
 
Ebbe Nyborg
Valdemar Atterdag og Højerup Kirke "på det yderste Stevns" (English summary)
 
Egil Kraggerud
Den norske latinitet – noen spredte tekstkritiske erfaringer (English summary)
 
Marianne Pade
Chrysoloras on Translation – a note on the meaning of proprietas graeca (English summary)
 
Birgit Olsen
The Theseid in Modern Greek – original or traditional? (English summary)
 
Simon Skovgaard Boeck
På sporet af Vilhelm Bogbinder (English summary)
 
Trine Arlund Hass
Amerinus' apostrofer (English summary)
 
Lene Østermark-Johansen
The New Star, the New Nose: Tycho Brahe's Nasal Prosthesis (English summary)
 
Jens Vellev
Et industrianlæg og en votivsten på Hven fra renæssancen. Om Tycho Brahes papirmølle (English summary)
 
John Robert Christianson
Tycho Brahe's Earliest Instruments (English summary)
 
Mikael Bøgh Rasmussen
Melchior Lorck i Danmark – spekulationer og et par genfundne dokumenter (English summary)
 
Martin Wangsgaard Jürgensen
Det syndige menneske og kærligheden til Gud. Peder Trellunds andagtstavle fra 1586 (English summary)
 
Hanne Kolind Poulsen
Adrian Collaerts Florilegium og det emblematiske verdensbillede – og om vigtigheden af at forstå latinske tekster på kunstværker (English summary)
 
Bent Christensen & Chr. Gorm Tortzen
hoc audiui hic esse factum heri uesperi: Christian IV's oplevelser i sommeren 1588 (English summary)
 
Minna Skafte Jensen
Autofiktion og intertekstualitet hos en dansk 1600-talsdigter (English summary)
 
Camilla Horster
Da den danske skole satte humanistlatin i system: tempus og modus efter ne og cum (English summary)
 
Sofie Kluge
"Qu'assi Saxo le nombra": Reappropriating the theatrum historiae Danorum in Rebolledo's First Selva Dánica (English summary)
 
Sigurður Pétursson
To Mariadigte (English summary)
 
Peter Sjökvist
Two Pieces on the War in Skåne by Petrus Lagerlöf (English summary)
 
Birgitte Bøggild Johannsen
Reading between the Lines: A 17th Century Corpus of Funeral Inscriptions from Odense revisited (English summary)
 
Vibeke Roggen
"alle gode Norbagger, som ere mine kiere Landmænd": Røster om 'Norge' og 'det norske' i 'dansketiden' (English summary)
 
Jørgen Magnus Sejersted
Den Stundesløse som forsynsallegori: Holberg i lys av Giorgio Agambens maktanalyse (English summary)
 
Eiliv Vinje
Å få leseran til å tenka seg om (English summary)
 
Karen Skovgaard-Petersen
En vejviser for unge oversættere – om Holbergs oversættelse af Herodian (English summary)
 
Sebastian Olden-Jørgensen
Holberg som den danske litteraturs fader (English summary)
 
Finn Gredal Jensen
Et græsk epigram af Poul Martin Møller (English summary)
 
Karin Kryger
Trykfejlen: Hvorledes et erratum gav anledning til en skrivefejde (English summary)
 
Forfatteroversigt
 

——

From vol. 16 Renæssanceforum is published as Nordic Journal of Renaissance Studies.